Management Desk

Shri Gyan Chand Harkawat

Shri Gyan Chand Harkawat

PRESIDENT

Pragya Group of Institutes

CA Surendra Pipara

CA Surendra Pipara

SECRETARY

Pragya Group of Institutes

Shri Premraj Bohara

Shri Premraj Bohara

Treasurer

Pragya Group of Institutes

Gyan Chand Jain

Gyan Chand Jain

PRESIDENT

Shri Pragya Mahavidyalaya

Er. Anurag Chordia

Er. Anurag Chordia

SECRETARY

Shri Pragya Mahavidyalaya

CA. Ajit Lodha

CA. Ajit Lodha

Treasurer

Shri Pragya Mahavidyalaya